יינות ואלכוהול

יינות ואלכוהול

*מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 אסורה.